سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: مصرف قارچ سمی تاکنون جان ۸ نفر را گرفته و شمار مسمومان به ۶۵۸ نفر رسیده است.

 مجتبى خالدى سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به افزایش شمار مسمومان با قارچ های خودرو در طبیعت گفت: بعد از استان کرمانشاه، کردستان، لرستان، زنجان و آذربایجان غربی و قزوین هم درگیر شدند.

وی ادامه داد: شمار مسمومان با قارچ سمی خودرو به ۶۵۸ نفر و هشت فوتی رسید و حال پنجاه نفراز مسمومان وخیم است.