آخرین رنکینگ فیفا پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد و تیمها مانند ماه قبل در جایگاه های ثباتی جای گرفته اند.

تیم ملی ایران هم همچنان در رده سی و ششم جهان و اول آسیا هست و در صدر هم تیم ملی آلمان تیم اول دنیا به حساب می آید.

قطعا برای ماه اینده لیست فیفا دچار تغییرات زیادی خواهد شد.