این زن گفت: شوهرم شهرام آشپز حرفه‌ای یک رستوران معروف است. دیروز به محل کارش رفت، اما دیگر بازنگشت. همکاران شوهرم می‌گویند یک مرد جوان که خودش را مأمور پلیس معرفی کرده بود، مقابل محل کار همسرم رفته و او را با خودش برده است. 
زن جوان گفت: برای پیدا‌کردن شوهرم به پلیس مراجعه کردم، اما هیچ‌جا اسم شوهرم ثبت نشده ‌است. با‌ توجه به گفته‌های این زن، مأموران نام متهم را در سیستم پلیس جست‌وجو کردند و متوجه شدند اصلا چنین فردی بازداشت نشده‌ است بنابراین ظن پلیس نسبت به اینکه احتمالا آشپز حرفه‌ای در دام یک مأمور قلابی باشد، برانگیخته شد. تا اینکه چند روز بعد زن جوان به مأموران خبر داد فردی با او تماس گرفته و درخواست کرده ۵۰ میلیون تومان پول بدهد تا شوهرش آزاد شود. هرچند مأموران اوضاع را تحت کنترل داشتند، اما آدم‌ربایان مرتب دریافت پول را به تعویق می‌انداختند و سعی می‌کردند هیچ ردی از خود برجای نگذارند. پلیس با آموزش‌هایی که به زن جوان داد، توانست رد گروگان‌گیران را در شهریار بیابد.
20 شبانه‌روز از گروگان‌گیری گذشته بود که مأموران پلیس باغی متروکه را که شهرام در آن نگهداری می‌شد، شناسایی و دو مرد گروگان‌گیر را دستگیر کردند. به این ترتیب شهرام آزاد شد. شهرام در بازجویی‌ها گفت: وضع مالی خوبی داشتم اما در قمار 50 میلیون تومان به یکی از دوستانم به نام حکیم باختم. او مدام با من تماس می‌گرفت و پولش را می‌خواست. تا اینکه آخرین بار یک مرد جوان مقابل رستورانی که در آن کار می‌کردم، آمد و خودش را مأمور پلیس معرفی کرد. 
او ۲۰ شبانه‌روز من را به اسارت گرفت و شکنجه کرد تا مجبور شوم با همسرم تماس بگیرم و از او بخواهم ۵۰ میلیون تومان را به حساب حکیم بریزد. به‌این‌ترتیب حکیم بازداشت شد و به طراحی نقشه آدم‌ربایی اعتراف کرد. دو مرد جوان نیز اعتراف کردند از سوی حکیم برای آدم‌ربایی اجیر شده بودند. درحالی‌که برای متهمان کیفرخواست صادر شده بود، شهرام اعلام رضایت کرد و متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. 
زمانی که متهمان پای میز محاکمه رفتند مدعی شدند قصدشان آدم‌ربایی نبوده و فقط پول را می‌خواستند. در نهایت دو متهم حاضر در دادگاه و حکیم متهم اصلی پرونده که در دادگاه غایب بود، به حبس محکوم شدند. رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور مو
رد تأیید قرار گرفت اما رأی هفت سال و نیم حبس متهمی که خود را مأمور معرفی کرده ‌بود، از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. این متهم روز گذشته برای بار دوم پای میز محاکمه رفت و گفت: من از کرده خودم خیلی پشیمان هستم چون از کار اخراج شده ‌بودم و دو فرزند داشتم مجبور به این کار شدم ضمن اینکه من اصلا شهرام را شکنجه نکردم و این اتهام را قبول ندارم. با پایان دفاعیات متهم قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.