انواع سکه

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

سکه بهار آزادی

۱۸,۶۱۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ (۰.۸۱%)

سکه امامی

۱۹,۳۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰ (۱.۵۵%)

نیم سکه

۹,۶۱۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ (۰.۳۱%)

ربع سکه

۵,۶۱۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰ (۰.۵۳%)

سکه یک گرمی

۳,۵۱۰,۰۰۰

۰ (۰%)

طلای خام

آخرین نرخ

تغییر لحظه ای

مثقال طلا (مظنه)

۸,۰۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰ (۰.۶۲%)

گرم طلای ۱۸

۱,۸۵۸,۳۰۰

۱۱,۵۰۰ (۰.۶۲%)

انس طلا (دلار)

۱,۲۹۵.۹۰

۳ (۰.۲۳%)