مدتی پیش تیم فوتبال ماینس موفق شد مقابل فرایبورگ در فوتبال آلمان با نتیجه ۲برصفر پیروز شود. اما با وجود کسب این پیروزی هواداران تیم ماینس نارضایتی خود را از به شکل عجیبی بروز دادند.

گروهی از هواداران ماینس که از برگزاری بازی در روز دوشنبه ناراحت بودند، با پرتاب دستمال توالت به سمت زمین، در بازی اختلال ایجاد کردند. میزان دستمال های پرتاب شده به قدری زیاد بود که بخشی از زمین فوتبال و دروازه به رنگ سفید درآمد!

اعتراض با دستمال توالت

اعتراض با دستمال توالت