شبکه سومریه گزارش داد، کمیساریای عالی انتخابات عراق نتایج انتخابات پارلمانی این کشور در دو استان کرکوک و دهوک را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان مرکز اول در کرکوک را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز به ترتیب ائتلاف عربی، جبهه ترکمان ها، ائتلاف النصر، ائتلاف الفتح و الوطنیه قرار دارند.

کمیساریای انتخابات عراق همچنین نتایج انتخابات پارلمانی در دهوک را نیز به ترتیب بیشترین آرا به این نحو اعلام کرد: حزب دموکرات کردستان، اتحادیه اسلامی کردستان، اتحادیه میهنی، جنبش نسل جدید، التغییر، جماعت اسلامی، الرافدین، مجلس ملی سریانی آشوری، بابلیون و حزب سوسیالیست کردستان.

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق که دومین انتخابات در عراق از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور در سال ۲۰۱۱ و چهارمین انتخابات از زمان سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ برای انتخاب اعضای پارلمان عراق است، روز شنبه برگزار شد.

همچنین این انتخابات نخستین انتخابات پس از بیرون راندن داعش از عراق است.