«پیتر فورد» سفیر سابق انگلیس در بحرین پس از استعفا از سمت خود به عنوان مشاور خاندان حاکم بحرین ، گفت که از اینکه وزیر خارجه بحرین از اسرائیل حمایت کرده است، احساس ناامیدی می‌کنم.

فورد در مصاحبه با شبکه المیادین اظهار داشت که سرکوب و تجاوزات در بحرین به حد غیر قابل تصوری رسیده است و موضع بحرین در قبال اسرائیل نیز ناشی از نابسامانی اوضاع داخلی این کشور در نتیجه نقش حقوق بشر است.

وی تصریح کرد که دفاع بحرین از اسرائیل به خصوص همزمانی آن با انتقال سفارت آمریکا به قدس، قابل درک نیست.

سفیر سابق انگلیس در بحرین همچنین گفت که درخواست‌های داخلی در بحرین برای برکناری وزیر خارجه این کشور به دلیل اظهارات اخیرش را درک می‌کند و موضع بحرین به مواضع اروپایی در دفاع از اسرائیل شبیه است.

سیاست یک بام و دو هوای انگلیس در تعامل با سوریه و بحرین

سفیر سابق انگلیس در بحرین درباره اوضاع سوریه نیز اظهار داشت که نوعی دوگانگی در سیاست خارجی انگلیس وجود دارد و تشدید موضع این کشور علیه سوریه در حالی است که از آنچه در بحرین رخ می‌دهد، چشم‌پوشی می‌کند.

اظهارات مقامات بحرین درباره ترس از ایران یک بهانه است

سفیر سابق انگلیس در بحرین همچنین گفت که اظهارات مقامات بحرین درباره ترس و نگرانی از ایران تنها یک بهانه برای فرار از چالش‌های داخلی است.

وی در ادامه تصریح کرد که مواضع کشورهای حاشیه خلیج (فارس)، اسرائیل را برای تشدید تجاوزات خود ترغیب می‌کند.