تارنمای وزارت خارجه انگلستان به نقل از بوریس جانسون وزیر امور خارجه این کشور نوشت:انگلستان و متحدان اروپایی این کشور دیدگاه خود را مبنی بر این که توافق هسته ای برای امنیت این کشورها حیاتی بوده، حفظ کرده و به این توافق پایبند خواند ماند. با فرانسه و آلمان برای دستیابی به بهترین راه پیش رو همکاری می کنیم. گزینه های موجود را برای پشتیبانی از تداوم معافیت ایران از تحریم بررسی و تضمین می کنیم و به تعهدات خود در قبال برجام عمل می کنیم و همزمان از ایران می خواهیم تا به محدودیت های اعمال شده بر برنامه هسته ای خود پایبند بماند. دیدار ما با ظریف وزیر امور خارجه ایران در بروکسل فرصتی است تا در مورد این که چگونه می توانیم ضمن پایبندی آن ها به تعهدات خود به پشتیبانی از معافیت های تحریمی ایران ادامه دهیم.

جانسون اضافه کرد: من همچنین از آمریکا می خواهم تا از هر اقدامی که مانع از پایبندی طرف های دیگر توافق هسته ای به تعهدات خود، از جمله تحقق معافیت های تحریمی از طریق تجارت مشروع، می شود خودداری کند. 

تارنمای وزارت خارجه انگلستان خاطرنشان کرد: این نخستین دیدار وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان با اتحادیه اروپا و ایران از زمان خروج واشنگتن از توافق هسته ای است.