سرگئی ریابکوف گفته است حفظ توافق هسته ای با ایران بستگی به این دارد که &#۳۹;آیا اروپایی ها حاضرند از شرکت های طرف همکاری با ایران به گونه ای حمایت کنند که امکان ادامه همکاری آنها با ایران پس از شروع دوباره تحریم های فرامنطقه ای ایران وجود داشته باشد؟&#۳۹;

ریابکوف همچنین با اشاره به تبعات منطقه ای خروج آمریکا از برجام گفت: خطر تنش نظامی در منطقه خاورمیانه به دنبال تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته ای ایران افزایش یافته است.

این دیپلمات روس افزود: نمی خواهیم خروج آمریکا از برجام مقدمه ای برای افزایش بیشتر تنش نظامی درمنطقه خاورمیانه باشد هر چند که چنین خطری مشهود است. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی های ما، چنین خطری به دنبال تصمیم آمریکا و اتفاقاتی که پس از آن رخ داده است در حال افزایش است. 

معاون وزیر امور خارجه روسیه در باره دلایل خروج آمریکا از برجام هم تصریح کرد: دلایل عمده خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران، در واقع مربوط به خود این توافق نیست بلکه مربوط به رویکرد واشنگتن در خصوص سیاست ایران در خاورمیانه است. 

ریابکوف گفت: ما بر این باوریم که این امر دلایلی داشته که ارتباطی با برجام ندارد و آمریکا هم این موضوع را پنهان نمی کند. 

وی همچنین اظهار داشت: فرصت هایی برای حل مسائل منطقه ای مربوط به ایران وجود دارد. اگر آمریکا خواهان تغییر در رفتار ایران است، باید روند دیپلماتیک را افزایش دهد. 

معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد: مسکو معتقد است حفظ توافق هسته ای با وجود اراده سیاسی کافی طرف های امضا کننده آن و به رغم خروج واشنگتن از این توافق، امکان پذیر است. ما به پارامترهایی برای همکاری در چارچوب برجام بدون حضور آمریکا نیاز داریم و فکر می کنیم از نظر تئوری و عملی این امر امکان پذیر است و بیشتر به اراده سیاسی و عمدتا در کشورهای اروپایی نیاز دارد.