دکتر محمد جواد ظریف و مولود جاوش اوغلو ،  وزرای خارجه ایران و ترکیه درباره وضعیت فلسطین تلفنی گفتگو کردند.

بررسی موضوع در نشست فوق العاده مجمع عمومی و نیز تشکیل نشست در سطح سران سازمان همکاری اسلامی از جمله توافقات بود. رایزنی ها ادامه دارد.