متن کامل این تذکر به شرح زیر است:

آقای رئیس جمهور اطلاع دارید که اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام از سوی ایران مشروط به رعایت الزامات نه گانه مقام معظم رهبری است. لازم بود تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ها است.

استنکاف جنابعالی از اجرای این الزام در زمان انعقاد این توافق و عدم پایبندی و عدم اعمال بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در مقابل نقض های مکرر برجام توسط طرف مقابل به ویژه آمریکا به استناد اقاریر ضمنی و صریح جناب عالی و همکارانتان و گزارشات وزارت امور خارجه که در اجرای تبصره یک قانون اقدام تناسب و متقابل ایران در اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی ارائه گردیده است نتیجه آن عدم پایبندی و نقض مکرر برجام، توسط طرف مقابل به ویژه آمریکا بوده است. لازم است با توجه به خروج رسمی آمریکا از برجام و عدم وجود هیچگونه بهانه، نسبت به اعمال بند ۳ قانون فوق مصوب مجلس جهت جلوگیری از ادامه ضرر و زیان غیر قابل جبران اقدام نمائید.

این نمایندگان، امضای ۵۰ نفر دیگر را هم جمع آوری کرده و در نامه‎ای به روحانی بار دیگر این موضوع را به او یادآوری کردند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت از ارسال نامه ۱۰۰ تن از نمایندگان به رئیس‌جمهور خبر داد و به تسنیم گفت: نمایندگان در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کردند مفاد قانون اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران در برابر نقض عهد آمریکا در برجام را اجرا کند. در ماده ۳ این قانون آمده است که اگر یکی از اعضای ۵+۱ از توافق هسته‌ای خارج شود، دولت موظف است تا اجرای این توافق را متوقف کند.