وی افزود: فلسطینی ها از جمله زنان و کودکان در اعتراض به اقدام یکجانبه آمریکا در انتقال سفارتش به بیت المقدس که مخالف همه قطعنامه های سازمان ملل است، تظاهرات کردند، اما اسرائیلی ها آن ها را به خاک و خون کشیدند.

خانم الخاطر گفت: قطر از همه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای می خواهد که اسرائیل را وادار کنند هرچه سریعتر ماشین کشتار خود را در غزه متوقف کند.

وی همچنین از شورای امنیت و جامه جهانی خواست که به مسوولیت های خود در این باره عمل کنند.