«سعید ابوعلی » معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور فلسطین و اراضی اشغالی گفت: نیروهای رژیم اشغالگر قدس در حال کشتار فلسطینی ها به ویژه ساکنان نوار غزه اند و به همین دلیل جامعه بین الملل باید دست به اقدامی فوری برای متوقف کردن این کشتارها بزند.

ابوعلی با محکوم کردن سرکوب راهپیمایی بازگشت فلسطینی ها در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن و همچنین حمله به تظاهرکنندگان و کشتار آن ها ، رژیم صهیونیستی را مسئول پیامدهای این گونه اقدامات جنایتکارانه در اراضی اشغالی و همچنین نوار غزه دانست.

وی در پایان از همه کشورهای جهان خواست برای متوقف کردن این جنایت ها بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کنند و اقدامات فوری برای حمایت ازمردم فلسطین انجام دهند.

اتحادیه عرب همچنین افتتاح سفارت امریکا در قدس را اقدامی بسیار خطرناک دانست و تاکید کرد دولت امریکا ابعاد واقعی این اقدام را درک نکرده است.

نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با سالگرد اشغال فلسطین توسط این رژیم (روز نکبت) و افتتاح سفارت آمریکا در قدس، تظاهرات فلسطینی ها را به خاک و خون کشیده و تاکنون 52 نفر را به شهادت رسانده و بیش از دو هزار و 410 فلسطینی را زخمی کرده اند.