سعد الحریری به سبب شکست در انتخابات در حال انتقام گرفتن از اعضای حزب المستقبل است.

 این روزنامه در ادامه آورده است باد تغییرات در حزب المستقبل لبنان به ناگهان وزیدن گرفته است و سعد الحریری رئیس این حزب اعضای این حزب را وادار به رفتار سیاسی - تشکیلاتی نامتعارفی کرده است تا حزب تازه ای در لبنان ایجاد کنند.

حریری احساس می کند که المستقبل به میزبان افرادی تبدیل شده است که به دنبال منافع خود هستند. افرادی که در مناصب حساس این حزب قرار دارند به دنبال تامین منافع خود هستند و به منافع حزب اهمیتی نمی دهند. نبود تشکیلات نظارتی در اداره مرکزی این حزب موجب شده است بر میزان نفوذ برخی افراد در برخی مناطق افزوده شود و بخش های حاشیه ای دچار پراکندگی شوند.

دو شب پیش کودتا علیه این اشخاص آغاز شد و رئیس حزب المستقبل به نسخه کپی از شخصیت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تبدیل شد و شروع به برکناری بسیاری از مسئولان و هماهنگ کننده های اداری و تشکیلاتی در حزب المستقبل پرداخت و این افراد به مانند مهره های دومینو یکی پس از دیگری سقوط کردند. اسامی برخی از افراد برکنار شده اعلام شده و اسامی برخی دیگر از آنها اعلام نشده است.

نکته قابل توجه در این رویداد عدم هماهنگی حریری با احمد الحریری دبیرکل این حزب و همچنین پسرعمه اش و نادر الحریری مدیر دفتر نخست وزیری و بازوی راستش است. حریری با نادیده گرفتن اختیارات دبیرکل حزب و مدیردفترش خواسته اعلام کند که او به تنهایی نقش تعیین کننده دارد. وی کمیته انتخاباتی و کمیته مرکزی اجرائی انتخابات و واحدهای هماهنگی بیروت و بقاع غربی و مرکزی و الکوره و زغرتا را منحل کرده است.

الاخبار در بخش دیگری از این گزارش به نقل از منابع خود افزود: حریری از زمان اعلام نتایج انتخابات دچار شوک شده است. آنچه موجب وخیم تر شدن اوضاع گردید سلسله طرح اتهاماتی در داخل حزب المستقبل است. بیشترین رسوائی مربوط به فعالیت شماری از اعضای این حزب به نفع رقبای حریری نظیر فؤاد مخزومی رئیس حزب گفتگوی ملی در بیروت و نجیب میقاتی در طرابلس و برخی رقبای دیگر در بقاع غربی و بقاع مرکزی است. این منابع فاش ساختند که حریری گزارش هایی امنیتی دریافت کرده است که نشان می دهد برخی از اعضای کمیته اجرائی انتخابات در حزب المستقبل به نفع میقاتی فعالیت کرده اند و تعدادی از آراء حزب المستقبل را به نفع او تغییر داده اند.

نهاد المشنوق کجاست؟ پرسشی که از زمان برکناری نادر الحریری مطرح است. آیا او نیز جزء مغضوبان انتخاباتی است؟...این پرسش ها پس از آن مطرح شد که سعد الحریری اقدام به برکناری ماهر ابوالخدود از مدیریت دفتر پیگیری  کرد. ابوالخدود پست مهمی در وزارت کشور لبنان داشت. حریری وی را در کنار مشنوق قرار داده بود. اما منابع وابسته به حزب المستقبل می گویند برکناری ابوالخدود به علت ارائه گزارش های غلط از اوضاع حزب المستقبل بوده است. رقبای المشنوق وی را نیز در کنار نادر الحریری و غطاس خوری قرار می دهند. نخست به این علت که موضع او درخصوص استعفای حریری [تحت فشار سعودی] شبیه به مواضع آنها بوده است.

وی در آن زمان گفته بود: ما گوسفند یا تکه زمین نیستیم که مالکیت آن از شخصی به شخص دیگر منتقل شود. دوم اینکه وی در معرض توطئه هماهنگ کنندگان در بیروت قرار گرفته است. آنها تلاش کردند دو نامزد دیگر و از جمله ربیع حسونه را به جای او قرار دهند... حریری دیشب در توئیتی گفته است: برکناری های صورت گرفته در حزب المستقبل صرفاً در چارچوب حسابرسی است و همانطور که قبلاً گفته ام سعد الحریری 2018 با سعد الحریری پیش از آن متفاوت است.