به گزارش العهد، محمد المومنی سخنگوی دولت اردن تصمیم آمریکا در افتتاح سفارت در بیت المقدس را باطل و نقض آشکار منشور سازمان ملل و قطعنامه های مشروع در این باره توصیف کرد.

وی افزود: اقدام آمریکا در انتقال سفارت به بیت المقدس به شکل یکجانبه باطل و وجاهت قانونی ندارد و اردن همانند بسیاری از کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل و در رای گیری شورای امنیت ضد آن رای دادند، آنرا مورد مخالفت قرار می دهد.

المومنی تاکید کرد: قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است. موضع اردن در مخالفت با تصمیم آمریکا در انتقال سفارت به بیت المقدس و بی ارزش بودن این تصمیم است.