تاس گزارش داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه در دیدار با یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر پایبندی مسکو به برجام تأکید کرد.

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین درباره این دیدار اعلام کرد: رئیس جمهوری در جریان نشست مذکور بر آمادگی مسکو بر اجرای کامل برجام علیرغم خروج آمریکا از این توافق تأکید کرد.

نماینده روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین در ادامه گفت که آژانس نیز اعلام کرد که آمادگی دارد تا در حوزه توانائی های خود و بر اساس منشور و قوانین مرتبط به پادمان ها عمل نماید.

اولیانوف تصریح کرد: آمانو تأئید کرد که ایران تا کنون به صورت کامل به تعهدات خود در برجام عمل کرده است.