کمال اکبری با بیان اینکه جمهوری اسلامی در برخی از آسیب های اجتماعی کمترین رنکینگ های جهانی را دارد افزود: مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور به صورت مستمر وضعیت و چگونگی آسیب های اجتماعی را پیگیری می کند و اطلاعات جامعی در خصوص آسیب های مختلف هر استان در اختیار دارد.

وی در خصوص تاثیر فقر بر ایجاد سایر آسیب های اجتماعی بیان کرد: فقر یکی از آسیب های اجتماعی است که منجر به سایر آسیب ها نیز می شود اما نمی توان گفت افراد متمکن دچار آسیب نمی شوند چراکه بروز پدیده هایی از جمله اعتیاد و مفاسد اخلاقی در این افراد دیده می شود.

اکبری بیان کرد: در برخی آسیب ها از جمله حاشیه نشینی وضعیت خوبی نداریم چراکه افراد در اثر خروج از زندگی سنتی و ورود به مدرنتیه بدون داشتن امکانات لازم، علاوه بر اینکه خود دچار مشکل می شوند جامعه را نیز با مسایل متعددی درگیر می کنند.

وی بروز آسیب حاشیه نشینی را حاصل عملکرد دهه های گذشته دانست و گفت: اسکان در سکونتگاه های غیررسمی فاقد مجوز، امکانات و زیرساخت، نبود خدمات لازم برای اموزش و بهداشت و در کنار آن به هم خوردن شرایط فرهنگی قبلی، مشکلات متعددی ایجاد می کند که رفع آن نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها و بخش خصوصی با توجه به ویژه به رویکرد اجتماعی است.

اکبری در خصوص آسیب های طلاق و اعتیاد نیز افزود: هر طلاقی بحران ساز است اما اینگونه نیست که گفته شود جمعیت فراوانی درگیر هستند، بنابراین نباید جوانان را از ازدواج مایوس کرد چراکه وضعیت طلاق کشور بحرانی نیست.