پایگاه اطلاع رسانی کنگره آمریکا گزارش داد، نظرسنجی جدید دانشگاه "مانموث" حاکی است که تنها ۱۲ درصد آمریکایی ها فکر می کنند که اوضاع شهروندان فقیر این کشور در دوره دونالد ترامپ خیلی بهتر از قبل شده است.

این گزارش افزود: ۲۸ درصد شهروندان آمریکایی نیز اعلام کرده اند که وضعیت فقرای این کشور با سیاست های دولت ترامپ اندکی بهتر شده است.

ولی از سوی دیگر ۵۳ درصد تاکید کرده اند که خانوارهای کم درامد و فقیر آمریکایی از سیاست های دولت ترامپ اصلا هیچ سود و منفعتی نبرده اند.

این رقم نسبت به ژانویه ۲۰۱۷ میلادی یعنی پایان دولت اوباما با رشد فزاینده ای روبرو شده است. در نظرسنجی ژانویه ۲۰۱۷ بیش از ۳۷ درصد آمریکایی ها اعلام کرده بودند که فقرا از سیاست های دولت اوباما هیچ نفعی نبرده اند.

اکثر آمریکایی ها نسبت به عملکرد آتی دولت ترامپ به شدت ناامید هستند به طوری که ۳۶ درصد آمریکایی ها پیش بینی می کنند که سیاست های دولت ترامپ طی سال های آینده به ضرر خانوارها خواهد بود و تنها ۲۶ درصد پیش بینی کرده اند که از سیاست های دولت ترامپ نفع خواهند برد.

در این نظرسنجی همچنین ۵۱ درصد آمریکایی ها اعلام کرده اند که وضعیت مالی باثباتی دارند، ۲۴ درصد آنها گفته اند که برای باثبات نگه داشتن وضعیت مالی خود با چالش روبرو هستند و ۲۳ درصد نیز اعلام کرده اند که شرایط مالی آنها رو به بهبود است.