ظهر امروز یک شنبه ریزش آوار گودبرداری یک ساختمان در اهراب تبریز، دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

گفتنی است آتش نشانان سه کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند که فقط یکی از آنها زنده مانده است.