کامروز امینی گفت: با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته در سه‌ماهه گذشته، متاسفانه جسد ۴۴ مسافر هواپیمای سقوط کرده در ارتفاعات دنا تحویل خانواده‌های آنان نشده است.

وی با بیان اینکه از ۶۵ مسافر و خدمه این هواپیما اجساد ۲۱ مسافر آن تحویل خانواده‌ها شده است، اظهارداشت: متاسفانه هرچه زمان می‌گذرد شرایط پیداکردن پیکرها و بقایای مسافران این هواپیما سخت‌تر می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از ۴۴ مسافری که تاکنون اجساد آنها تحویل خانواده های شان نشده نیز بقایا و پیکرهای هفت مسافر اصلا پیدا نشده است.

در ۲ هفته اخیر هیچ بقایا و پیکری تحویل پزشکی قانونی نشده است.

امینی در ادامه نیز تاکیدذکرد که در ۲ هفته اخیر هیچ بقایا و پیکری تحویل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد نشده است.

وی گفت: بقایا و پیکرهای که اکنون در اختیار اداره کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد است، همگی مربوط به قبل بوده و بقایا و پیکرهایی در ۲ هفته گذشته به این اداره کل تحویل داده نشده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در روزهای بارانی نیز هیچگونه کار انتقال پیکرها و بقایا بدلیل شرایط سخت ارتفاعات دنا انجام نگرفته است.

به گزارش ایلنا از یاسوج، هواپیمای ATR آسمان با ۶۵ مسافر و خدمه در روز ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ در ارتفاعات دنا سقوط کرد که با گذشت ۸۵ روز از آن واقعه همچنان جسد ۴۴ مسافر و خدمه تحویل خانواده ها نشده است.