النهرین نوشت، منابع عراقی اعلام کردند که حزب دموکرات کردستان بر اساس شمارش اولیه آراء در نینوا، اربیل و دهوک اول است و اتحادیه میهنی در سلیمانیه اول است.

این منابع بیان کردند: این نتایج اولیه و غیر رسمی که عبارت است؛

اربیل

حزب دموکرات: ۲۲۲۱۰۶

اتحادیه میهنی: ۵۶۰۶۴

الجیل الجدید(نسل جدید): ۵۲۹۴۸

الدیمقراطیة والعدالة(دموکراسی و عدالت): ۳۶۵۸۲

الجماعة الاسلامیة(جماعت اسلامی): ۳۴۱۵۶

التغییر: ۲۹۶۸۸

الاتحاد الاسلامی(اتحاد اسلامی): ۱۷۵۶۹

النصر: ۵۴۶

استان دهوک آراء به شکل زیر است؛

دموکرات کردستان: ۲۹۸۹۴۸

اتحاد اسلامی: ۳۸۳۷۶

الدیمقراطیة والعدالة: ۲۳۶۴۱

اتحادیه میهنی: ۲۳۰۲۰

الجماعة الاسلامیة: ۳۶۵۱

التغییر: ۳۳۸۵

النصر: ۸۸۲

استان نینوا

دموکرات کردستان: ۷۸۷۵۰

اتحادیه میهنی: ۱۱۱۶۸

ائتلاف النصر: ۲۷۵۱

فهرست الوطن: ۲۰۲۶

الفتح: ۱۲۵۸

نینوی هویتنا: ۱۱۷۳

القرار العراقی: ۱۰۶۷

تیار الحکمة: ۱۸۴

نتایج اولیه و غیر رسمی استان سلیمانیه به این ترتیب است؛

اتحادیه میهنی: ۱۳۶۴۰۰

التغییر: ۹۶۴۱۸

الجیل الجدید: ۳۹۳۵۶

الجماعة الاسلامیة: ۲۹۴۳۹

دموکرات کردستان: ۲۷۰۲۱

الدیمقراطیة والعدالة: ۲۶۵۶۹

اتحاد اسلامی: ۱۶۲۲۳

تیار الحکمة: ۱۰۷۴

ائتلاف النصر: ۴۰۹.