یادداشت تفاهم همکاری در مبارزه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه سلامت، علوم پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی، یادداشت تفاهم همکاری میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و موسسه استاندارد سریلانکا در زمینه استانداردسازی، اندازه گیری، آموزش، خدمات آزمایشگاهی و ارائه گواهی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه صنعت فیلم میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی فیلم جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا و برنامه مبادلات فرهنگی، علمی و آموزشی میان ایران و سریلانکا برای سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به منظور توسعه بیش از پیش همکاری ها و تعاملات دو کشور با حضور حسن روحانی و مایتریپالا سیریسنا رئیس جمهور سریلانکا به امضا رسید.