مجتبی محرمی پیشکسوت پرسپولیس از برانکو ایوانکویچ درخواست کرد برای بازی آخر فصل مقابل الجزیره امارات که دیدار بسیار مهمی است، به محسن مسلمان بازی بدهد.

محرمی به ما گفت: «برانکو یک مربی خوب و فهیم است اما هر کسی جای او باشد، بیشتر از هر چیز باید به مصلحت تیمش فکر کند. اگر مسلمان را نمی خواست، باید دو، سه ماه قبل این بازیکن را کنار می گذاشت اما حالا که او را در تیم نگه داشته و در هر سفر، مسلمان را با خود می برد، بهتر است به این بازیکن بازی بدهد.»

او اضافه کرد: «ما می فهمیم که برانکو با مسلمان لجبازی می کند اما ادامه این روند به سود هیچ کس نیست. پرسپولیس امکان دارد بازی مقابل الجزیره را از دست بدهد و واقعا برای فوتبال ایران هم بد است که به یک تیم اماراتی ببازیم و حذف شویم. پس بهتر است برانکو همه جوانب را در نظر گرفته و برای این بازی، به عشق هواداران هم که شده، از مسلمان در ترکیب اصلی استفاده کند. او به غیر از مسلمان، بازیکن دیگری ندارد که بتواند به او تکیه کند. البته همه پرسپولیسی ها خوب هستند اما آمار مسلمان در طراحی حمله و ارسال پاس گل همه چیز را نشان می دهد.»

محرمی در نهایت گفت: «شنیده ام که نزدیک بود برانکو از پرسپولیس جدا شود. امیدوارم این اتفاق رخ ندهد چون برانکو واقعا مربی خوبی برای پرسپولیس بوده و اگر از این باشگاه  جدا شود، کار برای این تیم سخت خواهد شد.»