محمود نگهبان سلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: خروج ترامپ از برجام کاملا قابل پیش بینی بود اما در این برهه وظیفه مسئولان و طیف های سیاسی به جای تخریب و تخطئه دیگر، حفظ وحدت و نسجام ملی است.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عصبانیت رژیم صهیونیستی و ترامپ از برجام و خوشحالی آنها از برهم زدن برجام نشانه کار بزرگ دلاورمردان دیپلمات کشور در مذاکرات است. متأُسفانه برخی در داخل این همسویی را با ترامپ و نتانیاهو نشان دادند. امروز ضمن پرهیز از رفتارهای احساسی، با اتخاذ تصمیمات درست در راستای تعامل سازنده با دنیا باید از کیان جمهوری اسلامی دفاع کنیم.

با خروج آمریکا از برجام سناریوی استعماری دیگری برملا شد

 

همچنین محمد خالدی نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: جهان شاهد خروج آمریکا از برجام و برملاشدن یکی دیگر از سناریوهای دول استعمارگر بود. نظام سلطه نگران پیشرفت جمهوری اسلامی هستند. در چنین نظام استعمارگری سیاست شان به زیر یوغ بردن ملت هاست. در آیه ای از قرآن آمده است «هرگز یهود و نصارا تسلیم تو نخواهند شد مگر آنکه براساس خواسته آنها عمل کنی».

مشکل ما با آمریکا نفی سلطه است

 

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیز در نطق میان دستور خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: مشکل ما با آمریکا نفی سلطه است. آنها می خواهند از شرکت های فرا ملیتی سلطه خود را بر ما اعمال کنند. از سال 84 تا سال 95 ، 2 میلیون به جمعیت شاغل اضافه شد و 400 هزار نفر از آمار کارفرمایان- که همانا کارآفرین ها هستند- کم شد. این نشانه خوبی نیست و باید مسئولان توجه کنند.

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران نیز اولین ناطق امروز مجلس بود که نسبت به آتش زدن برجام در مجلس واکنش نشان داد