به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تظاهرات کنندگان از دولت پوپولیست ورشو که به از بین بردن اقتصاد متهم است، انتقاد کردند. 

در جریان این تظاهرات که «راهپیمایی آزادی» نام داشت، بسیاری پرچم های لهستان و اتحادیه اروپا را همراه داشتند و شعار «قانون اساسی» و «دادگاه های آزاد» را سر دادند.

دو حزب مخالف دولت و طرفدار اروپا، سازمان دهندگان اصلی این تجمع اعتراضی بودند. رهبران این دو حزب در سخنانی حزب حاکم لهستان موسوم به «قانون و عدالت» را به نابود کردن آزادی های دمکراتیک متهم کردند. 

سران اتحادیه اروپا ضمن حمایت از معترضان لهستانی، از دولت ورشو خواستار اصلاح امور شده اند.