بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد: از ثبات، آرامش و امنیت در ارمنستان استقبال می کنیم.