حسین شهبازی مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: شاخص هوای تهران از صبح شنبه که شرایط پاک بود، رفته رفته روند افزایشی گرفت و ساعت ۱۱ به شرایط ناسالم رسید.

آنگونه که این کارشنارس ارشد شرکت گفته، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و کمتر از ۱۰ میکرون در ظهر شنبه، هوای تهران را در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دادند. علت چنین کاهش کیفیت هوایی ورود گرد و غبار از مناطق غربی و جنوب غربی کشور بوده و روند افزایش شاخص نیز این نکته را تایید می‌کند. به گفته شهبازی، سرعت باد اگرچه ۵ تا ۶ متر بر ثانیه بیشتر نبوده اما با همین سرعت کم آسمان تهران را صحنه انباشت گرد و غبار کرده است.

وی افزود: پیش بینی‌های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعدازظهر روز جاری (شنبه) است و برای برخی ساعات وزش باد شدید با بزرگی بین ۸ تا ۱۳ متربرثانیه از سمت نواحی جنوب غربی - غربی و بارش پراکنده باران انتظار می رود. بر طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا، وزش باد شدید در برخی ساعات طی روز جاری سبب افزایش نسبی غلظت ذرات معلق در سطح شهر خواهد گشت و شرایط کیفی برخی مناطق شهر تهران به آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس خواهد رسید. این وضعیت جوی در روز یکشنبه کمابیش ادامه خواهد داشت و برای برخی ساعات به ویژه شبانگاه وزش باد شدید و بارش باران پیش بینی می شود.

بر این اساس انتظار می رود وضعیت کیفیت هوای اکثر مناطق شهر تهران طی روز یکشنبه در شرایط سالم قرار داشته باشد. همچنین دما تا روز آینده روند افزایشی خواهد داشت.