در واقع بزرگ ترین نگرانی سرخپوشان قبل از تقابل با الجزیره در ورزشگاه آزادی، وضعیت میزبانی از حریف اماراتی است.

سرخپوشان می دانند در گذشته، برخی از تماشاگران نماها هنگام دیدارهای آسیایی  پرسپولیس با پرتاب نارنجک و انجام رفتارهایی عجیب، باعث ایجاد دردسر برای باشگاه شدند و حتی کار به محرومیت از حضور تماشاگران در دیدارهای بعدی کشید.

حالا مدیران باشگاه نگرانند که نکند باز هم چنین اتفاقاتی رخ بدهد. با پرتاب هر نارنجک در زمان بازی پرسپولیس برابر الجزیره، باشگاه سرخپوش پایتخت به ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود و اگر تعداد نارنجک ها بیشتر باشد، میزبانی از یک بازی خانگی از این باشگاه سلب خواهد شد.

با این حساب، نگرانی سرخپوشان بیراه هم نیست!