خرم دستگیر از اوت ۲۰۱۷ به عبارتی زمانی که شاهد خاقان عباسی نخست‌وزیر جدید کابینه را بعد از عزل نواز شریف تشکیل داد، به عنوان وزیر دفاع روی کار آمد. دستگیر همچنین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ وزیر تجارت بوده است.  

پست وزارت خارجه پاکستان از ۲۶ آوریل که خواجه آصف رد صلاحیت شد، خالی مانده بود. وزیر خارجه سابق به حکم دیوان عالی اسلام‌آباد و طبق ماده ۶۲ قانون اساسی که این وزیر را موظف می‌ساخت تا ارتباطش را با یک شرکت اماراتی و حقوق ماهیانه دریافتی از آنها فاش کند، رد صلاحیت کرد.