اسماعیل گرامی مقدم  با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تصمیم اروپا برای ماندن در برجام اظهار کرد: بنابراین برجام برای ما تمام نشده است و می‌شود از امکانات اروپایی‌ها استفاده کرد تا یا آمریکا منزوی شود یا به برجام بازگردد.

 

وی در ادامه افزود: رسیدن به این هدف مستلزم یک دیپلماسی قوی در وزارت خارجه و کل حاکمیت است و برای اینکه این دیپلماسی به نتیجه برسد باید در داخل کشور انسجام و وحدت وجود داشته باشد. از سویی باید دستگاه‌های قضایی و امنیتی شرایط را به خوبی درک کنند. بسیاری از کسانیکه اکنون در زندان هستند می توانند آزاد شوند و حصر هم می تواند برداشته شود. از سوی دیگر نیز احزاب باید به تقویت وحدت ملی بپردازند و همراه دولت و حاکمیت راه‌های مناسب برای برون رفت از این چالش را پیدا کنند.

 

سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه هدف آمریکا از خروج از برجام محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، از جمله کاهش صادرات نفت، ایجاد مشکل برای بیمه نفتکش‌ها و عدم ورود کالاهای اساسی به ایران است بیان کرد: برای اینکه این اتفاق نیفتد حاکمیت از یکسو و جریانها و احزاب سیاسی از سوی دیگر باید بتوانند در کنار یکدیگر و با مشاهده واقعیات جهان، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که منافع ملی ما حفظ شود. اکنون زمان آن است که برای حفظ منافع ملی کشور از منافع حزبی و جریانی بگذریم.

 

گرامی مقدم خاطر نشان کرد: در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای شاهد آن هستیم که از چندی پیش روسیه که متحد ما بوده و با ما پیمان‌های اقتصادی داشته است، مجددا مسیر خود را در پیش گرفته و منافع ملی خود را بسیار مهمتر از اتحاد با ایران می داند. روسیه در دهه ۸۰ و۹۰ به تحریم علیه ایران رای داده و اجازه حضور ایران در پیمان‌های بزرگ اقتصادی را نداد و در تحویل سامانه s۳۰۰ نیز تعلل کرد.

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان اظهار کرد: اکنون می بینیم روسیه در سوریه چند نقش بازی می کند و در بازسازی سوریه انحصارطلبی داشته و در مقابل سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل نیز واکنشی ندارد. از طرفی هم فعلا اروپا در زمینه برجام با آمریکا همراه نشده است. همه این مسائل باید در سیاست خارجی ما لحاظ شده و در داخل کشور نیز با وحدت جریان‌های سیاسی دنبال تنش زدایی در عرصه داخلی و همچنین خارجی باشیم و بتوانیم از این چالشی که آمریکا برای ما ایجاد کرده است با موفقیت عبور کنیم.