از ساعاتی پیش وزش شدید باد همراه با باران سبب بروز مشکلات زیادی برای مردم شهر اهواز و برخی شهرهای اطراف مرکز خوزستان شد.

وزش باد به حدی بود که برخی درختان در معابر شهری اهواز فشار شکستگی شده اند و و مهمتر از همه آنکه برق بسیاری از مناطق شهر اهواز از ساعتی پیش قطع شده است.

در حال حاضر از سرعت وزش باد کاسته شده اما خاموشی شهر همچنان ادامه دارد.