آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مربوط به سال ۱۳۹۵ است که توسط مرکز آمار ایران انجام و منتشر شده است. مروری بر جزئیات بخش مهاجرت در این سرشماری نشان می‌دهد که در مجموع طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۱۱ هزار نفر به ایران مهاجرت کرده‌اند. از این تعداد ۷۰ هزار نفر محل اقامت قبلی‌ خود را افغانستان، حدود سه هزار نفر پاکستان، سه هزار و ۵۰۰ نفر امارات متحده عربی، بیش از شش هزار نفر عراق، هزار و ۷۰۰ نفر هند، دو هزار و ۳۰۰ نفر مالزی و هزار و ۴۰۰ نفر هم آلمان ثبت کرده‌اند.

موضوع قابل توجه آن است که حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از این مهاجران به ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ محل اقامت قبلی خود را ایالات متحده آمریکا ثبت کرده‌اند و محل اقامت قبلی بقیه مهاجران به ایران هم یا «سایر کشورها» یا «اظهار نشده» عنوان شده است.

جزئیات بیشتر این سرشماری نشان می‌دهد از دو هزار و ۵۰۰ مهاجر از مبدا آمریکا به مقصد ایران هزار و ۳۰۰ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند.

همچنین این بررسی مبین آن است که هزار و ۵۰۰ نفر از این دو هزار ۵۰۰ نفری که از آمریکا به ایران آمده‌اند استان تهران را برای اقامت خود انتخاب کرده‌اند. پس از تهران، استان‌های فارس و اصفهان بیشترین مهاجران از آمریکا آمده را جذب کرده‌اند. سهم استان فارس ۱۸۵ و سهم استان اصفهان ۱۷۰ مهاجر از مبدا آمریکا بوده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که ۲۷ نفر از این تعداد نیز در نقاط روستایی ایران ساکن شده‌اند. این نقاط روستایی در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، تهران، فارس، کرمان، گلستان، گیلان و مازندران عنوان شده است.