از هفته پیش تب و تاب تبلیغات انتخاباتی مجلس عراق علاوه بر این کشور به استان ایلام کشیده شد.

این انتخابات برای انتخاب ۳۲۹ نماینده پارلمانی امروز و فردا در کشور عراق برگزار می شود و اما اتباع عراقی ساکن سایر کشورها از جمله استان ایلام پنجشنبه و امروز جمعه در انتخابات شرکت کردند.