الیوم السابع گزارش داد، عریقات خواستار محکوم کردن «تلاش بزدلانه» شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای به آتش کشیدن منزل یاسر دوابشه در روستای دوما واقع در جنوب نابلس شد.

وی همچنین از شورای امنیت خواست که جنایت های بی وقفه رژیم صهیونیستی علیه شرکت کنندگان در راهپیمایی مسالمت آمیز بازگشت را محکوم کند و برای جلب حمایت بین المللی از ملت فلسطین وارد عمل شود.

دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه ای رژیم صهیونیستی  و جامعه بین الملل و در رأس آن دولت آمریکا را مسئول انفجار اوضاع و عدم محاکمه رژیم صهیونیستی به علت جنایت های سازمان یافته اش علیه ملت فلسطین دانست.

در این بیانیه آمده است: ما از این جنایت وحشیانه و سایر جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی به ویژه کشتار شهروندان فلسطینی در غزه به دیوان کیفری بین المللی شکایت خواهیم کرد و مسئولان رژیم صهیونیستی و جنایتکاران این رژیم را به علت ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به میز محاکمه خواهیم کشاند.