در مطلبی که این خبرگزاری منتشر کرده، تاکید شده است که دو طرف پس از ۵ ماه مذاکره حتی بر سر تعداد دقیق سانتریفیوژهای ایران و نیز سخت ترین مواردی که ترامپ برای ماندن در برجام به دنبال آنها بود نیز توافق شده بود. بر این اساس، توافق شده بود که ایران هیچ گاه تا کمتر از یک سال، به ساختن بمب اتمی نزدیک نشود.

با این حال، در پشت صحنه، دولت ترامپ از ماه ژانویه به طور فعال برای خروج از برجام آماده شده بود. زمانی که ترامپ اعلام کرد که اگر معاهده مکمل در کار نباشد، او عقب نشینی خواهد کرد، بسیاری از مقامات ایالات متحده، آن را چنینی تعبیر کردند که ترامپ حتی به پذیرفتن یک نسخه سختگیرانه تر از برجام هم راضی نخواهد شد.

بسیاری از دیپلمات ها و مقام هایی که در مذاکرات مذکور حضور داشتند، از اظهارنظر صریح در این خصوص منع شده اند.