آتش پاد تراب پور اظهار کرد: یک منزل مسکونی سه طبقه در اهواز ظهر امروز دچار انفجار شده است.

وی افزود: تاکنون سه نفر زنده از آوار بیرون آورده شده اند؛ ضمن اینکه از تمام ایستگاه های آتش نشانی اهواز نسرو و تحهیزات به محل اعزام شده است.

تراپ پور عنوان کرد: این منزل مسکونی در پردیس، ۲۴ متری، روبروی مجتمع فجر بوده و به طور کامل آوار شده است.