محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور آمریکا در برجام به جز شر، مانع تراشی و مزاحمت چیز دیگری نداشت، افزود: ساختار سیاسی جهان از سه شنبه شب شرایط جدیدی پیدا کرد.

وی اظهارداشت: شاید این برای نخستین بار است که به صورت بسیار شفاف، آمریکا با یک رژیم جعلی و ارتجاعی در یک طرف و همه دنیا به سمتی که موضع ایران است، قرار گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه آمریکا از شب گذشته خروج خود را آشکارتر کرد، افزود: آمریکا با این کار خود نشان داد رژیمی که داعیه نوعی مدیریت جهانی را دارد بسیار بی ثبات بوده و قدرت تصمیم گیری در آنجا مقطعی است.

نوبخت ادامه داد: هیچ کشوری نمی‌تواند امروز به اعتبار اینکه با آمریکا به توافقی برسد، برنامه خود را برآن اساس تنظیم کند.

معاون رییس جمهور گفت: این در حالی است که برای ایران که از یک ظرفیت بزرگ ملی و اتحاد داخلی برخوردار است موقعیتی فراهم شد که بتواند همچنان برنامه های توسعه ای خود را ادامه دهد.

وی تاکید کرد: براساس تاکید رییس جمهوری، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه متناسب با شرایط خروج آمریکا از برجام را طراحی کرده است.

نوبخت افزود: ما بودجه را برای شرایط مختلف تنظیم و در شرایط جدید مشکلی نخواهیم داشت و به صورت عادی و با انسجام داخلی همه برای توسعه و عمران مناطق مختلف کشور گام برمی داریم.

معاون رییس جمهور در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت: در زمان حاضر از نظر ارزی در شرایطی هستیم که منابع ما بیش از مصارف است.

نوبخت ادامه داد: این نوسانی که پیش آمده در حال کنترل است و براساس آخرین گزارش ها تعدادی از کالاها و خدماتی که در گذشته در مجموعه ثبت سفارش های ارزی قرار نگرفته بود آنها هم در چارچوب رسمی قرار گرفتند.

سخنگوی دولت افزود: اگر باز هم کالا و خدمتی که مردم به آن نیاز داشته باشند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که برای تامین ارز وجود دارد شناسایی و برای آن ارز تنظیم می شود.

معاون رییس جمهور با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی ما مشکلی نداریم بیان کرد: در گذشته علاوه بر تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت نیز تحریم های مضاعفی علیه ایران اعمال می کردند اما امروز آمریکا تنهاست.

نوبخت افزود: با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه اروپا، به نظر نمی‌رسد ایران در شرایط جدید برجام مشکل خاصی داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت با سیاست اتکا به توان داخلی و اقتصاد درون زا که از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است می تواند کشور را مانند گذشته اداره کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: آمریکا در ۴۰ سال گذشته چه وقت تحریمی علیه کشور ما نداشته که الان تصور شود این اقدام آمریکا می تواند شوکی به اقتصاد ما وارد کند.

وی گفت: دولت براساس سیاست هایی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده با اقتدار به توسعه و عمران کشور می پردازد. نوبخت افزود: در این ارتباط از همه ظرفیت های ملی و استانی استفاده می شود.