احمد دهقان با اشاره به وقوع زلزله ۴.۱ ریشتری در شهرستان بهاباد استان یزد اظهار د اشت: به دنبال وقوع این زلزله، سه تیم ارزیاب به منطقه اعزام شدند و پس از بررسی هیچ گونه خسارت یا تلفاتی گزارش نکرده اند.

وی عنوان کرد: همه پایگاه های اورژانس یزد و بهاباد و شهرهای هم اکنون اطراف در آمادگی کامل به سر می برند.

دهقان یادآور شد: بهاباد از شهرستان‌های زلزله خیز استان یزد است و با برگزاری مانورهای مختلف زلزله و مشارکت اورژانس در این مانورها، آمادگی های لازم در صورت بروز حادثه وجود دارد.

به گزارش مهر، صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در ساعت ۶:۳۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

محل دقیق این زمین لرزه، ۴۳ کیلومتری بهاباد، ۶۱ کیلومتری ساغند و ۶۶ کیلومتری بافق در استان یزد بوده است و با توجه به اینکه در مناطق بیابانی رخ داده، چندان محسوس نبوده است.