نوشین سرور با اشاره به اینکه ۲۰ اردیبهشت اولین پنجشنبه‌ای است که به صورت رسمی لغو طرح ترافیک پنجشنبه‌ها اِعمال می‌شود، اظهار کرد: براساس پایش‌های صورت گرفته با دوربین‌های ترافیکی شاهد کاهش محسوس ترافیک معابر شهر تهران بودیم.

وی افزود: با هماهنگی با مرکز کنترل ترافیک راهور خوشبختانه ترافیک تهران در لحظات آغازین صبح امروز تا ساعت ۱۰صبح  ۶۰ درصد به نسبت دو هفته گذشته کاهش داشت.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و نمایشگاه کتاب  و بالا بودن تعداد مراجعات به این دو نمایشگاه، افزود: این درحالی است که بر اساس مشاهدات دوربین‌های ترافیکی سطح شهر پس از ساعت ۱۰ صبح نیز ترافیک تهران به نسبت دو هفته گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.