کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در هفته آینده به بررسی گزارش زلزله کرمانشاه و سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج خواهد پرداخت.

هم‍‌چنین نشست کمیسیون برای بررسی گزارش تهیه شده درباره زلزله کرمانشاه و سایر مسائل مطروحه و نشست با وزیر راه و شهرسازی و مدیران ذیربط در خصوص سانحه هواپیمایی آسمان در مسیر تهران ـ یاسوج در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار دارد.