به نقل از سایت النشره، در حساب کاربری که در شبکه‌های اجتماعی به انتشار اخباری از عهد التمیمی، دختر فلسطینی می‌پردازد، آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی پس از حمله به خانه عهد التمیمی، وعد التمیمی (۲۲ ساله) برادر وی را بازداشت کردند.

دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در ۲۱ مارس گذشته عهد التمیمی را به اتهام مشت زدن به یک سرباز رژیم صهیونیستی به هشت ماه حبس محکوم کرد.