آراسته عضو انجمن تالاسمی‌ ایران اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های امروز سلامت تأمین دارو برای بیماران خاص است و خوشبختانه به تازگی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده لایدن‌های درمانی ایجاد شده است که بیمه‌ها برای کسب این لایدن‌‌ها هزینه می‌پردازند‌.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد بیماران تالاسمی هزینه‌ مشخصی دارند و به نظرم تیم‌های روانی در کنار پزشکان درمان‌گر باید بر بالین بیمار حاضر شوند.

آراسته‌ با اشاره به برخی کمبودهای دارویی برای بیماران‌ تالاسمی‌ افزود: برخی از کمبود‌ها مربوط به داروهای داخلی و قسمتی دیگر مربوط به داروهای تولید خارج است، متأسفانه‌ در زمینه دارو استراتژ‌ی نداریم‌ و با ایجاد موجی از بیماری دچار مشکلاتی‌ می‌شویم‌.

مرگ زودرس بیماران تالاسمی در اثر مدیریت غلط 

رئیس انجمن تالاسمی ایران‌ تأکید کرد: بیماران تالاسمی‌ وارد دهه سوم از عمر خود شده‌اند که اگر در این دوره بیماری به خوبی مدیریت شود، می‌توانند عمر طبیعی داشته باشند و در غیر این صورت دچار مرگ زودرس‌ می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته‌ جمعی از بیماران تالاسمی‌ به علت مصرف کم دارو‌ دچار مشکل شدند، زمانیکه بیماران به سمت‌ مصرف دارو هجوم می‌برند، عارضه کاهش‌ اقلام مختلف‌ داروی گریبانگیر ما می‌شود.

آراسته با اشاره به اینکه‌ بیماران تالاسمی نباید‌ داروی ایرانی با عوارض‌های مختلف مصرف کنند، اظهار کرد: تجهیزات پزشکی و بسته خدمات با کیفیت برای بیماران تالاسمی‌ بسیار مهم است که در این بین انجام آزمایش‌های استاندارد را نباید فراموش کرد.