جبار کوچکی نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی از تمدید سه ماه کار این هیئت خبر داد و گفت: به دلیل اینکه حجم کار قدری زیادی است طی نامه‌ای به رئیس مجلس درخواست تمدید سه ماهه کار این هیئت را داشتیم که با این موضوع موافقت شد.

وی تصریح کرد: طی نامه‌های جداگانه از سازمان‌ها و دستگاه‌های که در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها دخیل هستند درخواست داشته‌ایم تا گزارشات خود را به هیئت تحقیق و تفحص ارائه کنند که تاکنون برخی از دستگاه‌ها به این نامه نگاری‌ها پاسخ داده‌اند.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: پس از جمع‌بندی نهایی این گزارش برای قرائت در صحن علنی پارلمان در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود تا  در صحن علنی پارلمان قرائت شود.