دولت کرواسی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: همراه با شرکای خود در اتحادیه اروپا متعهد به توافق ( برجام ) با ایران باقی می ماند.

در بیانیه این دولت آمده است: جمهوری کرواسی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برنامه هسته ای با ایران (برجام ) متاسف است . کرواسی همراه با شرکای اروپایی در اتحادیه اروپا همچنان متعهد و بطور کامل پایبند اجرای موثر برجام است و انتظار دارد ایران به اجرا و تحقق تمام مسئولیت های قید شده در برجام ادامه دهد. ما خواهان گفتگو با شرکای اتحادیه اروپا در خصوص شرایط جدید برای یک رویکرد مشترک هستیم.

برجام علاوه بر جنبه های امنیتی کلیدی مدلی برای معماری عدم اشاعه سلاح های مخرب و امنیت و ثبات منطقه و اروپا، برجام فضای جدیدی برای تقویت روابط با ایران را در بسیاری از حوزه ها ایجاد کرد و فرصت برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری به نفع شهروندان اتحادیه اروپا و ایران را ایجاد کرد. جمهوری کرواسی در این راستا بر لزوم تلاش برای حفظ فرصت های ارائه شده از طریق حفظ این توافقنامه و منافع اقتصادی، تجاری و کسب و کارتاکید می ورزد.

ایالات متحده آمریکا همچنان شریک و متحد ماست و ما انتظار داریم که با آنها درباره این موضوع و درباره مسائل دیگر که در راستای منافع مشترک است گفتگو نمائیم .