هاکوپیان، مالک برند هاکوپیان که تامین کننده لباس رسمی تیم ملی است در این جلسه گفت: ما بدون هیچ چشم‌داشتی و فقط با عشق آمدیم تا کنار تیم ملی باشیم؛ یعنی نگاه ما اقتصادی نیست.

او درباره نحوه قرارداد با فدراسیون فوتبال هم گفت: ما تا ۴ سال لباس رسمی تیم های ملی فوتبال را تامین می کنیم و به کاری که انجام می دهیم افتخار می کنیم.جلساتی که داشتیم با فدراسیون بیش از ۴ ماه طول کشید.