امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که هم اکنون در آلمان بسر می برد به طور تلویحی به نیات دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود در خصوص تصمیم‌گیری درباره خط مشی اروپایی‌ها در پی خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران، تاخت.

مکرون در جریان سخنرانی در مراسم دریافت جایزه شارلمانی در شهر آخن آلمان گفت: اگر ما بپذیریم دیگر قدرت‌های بزرگ که از قضا در زمره متحدانمان و دوستان دوران سخت تاریخ مان نیز هستند، در جایگاهی قرار گیرند که برای دیپلماسی و امنیت ما تصمیم گیری کنند و در این مسیر‌، گاهی ما را مجبور کنند با بدترین مخاطرات مواجه شویم آنگاه آیا می توانیم بگوییم که کشورهای ما دارای حاکمیت هستند؟

رئیس جمهوری فرانسه در بخش دیگر از سخنان خود گفت: ما راه صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک در پیش گرفتیم . حال آنکه دیگر قدرت های بزرگ که به اندازه ما نیز دارای حاکمیت هستند تصمیم گرفته اند حتی به تعهدات خود پایبند نباشند. در این شرایط آیا ما باید مانند آنها از مسیری که در پیش گرفته ایم صرف نظر کنیم؟

منظور سخنان مکرون در این مراسم شخص دونالد ترامپ‌، رئیس جمهوری آمریکا، بود بدون آنکه نامی از وی بر زبان آورد. رئیس جمهوری فرانسه در حالی این گونه از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد می کند که در دیدار اخیرش نشان داد که تفاهم و نزدیکی شخصی زیادی با او دارد.

رئیس جمهوری فرانسه در ادامه، با تاکید بر اینکه اروپا باید دارای حاکمیت باشد‌، حاکمیتی که اروپا را به سوی قدرتی ژئوپلیتیک، تجاری، فعال در زمینه مسائل آب و هوایی، اقتصادی،‌ قدرتی توانا در تولید مواد غذایی و قدرتی که دارای دیپلماسی خاص خود باشد سوق دهد، گفت: «ضعیف نباشیم و تحمل نیز نکنیم.» مکرون افزود شرط اینکه اروپا دارای حاکمیت باشد این است که اجازه ندهیم دیگر قدرت ها به جای ما تصمیم بگیرند.