بالاخره پس از مدتها انتظار قرار است تا ساعتی دیگر از لباس تیم ملی رونمایی شود. در این بین حضور پرچم برند هاکوپیان در کنار پرچم تیم ملی خودنمایی می کرد. قرار است برند هاکوپیان کت و شلوارهای بازیکنان و کادرفنی تیم ملی در جام جهانی را تامین کند.

پرچم برند معروف کت و شلوار کنار پرچم تیم ملی