محمدرضا باهنر در نشست مقدماتی سیزدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین که با حضور دبیران استانی و اعضای شورای مرکزی این تشکل سیاسی برگزار شد به بررسی و تحلیل خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخت.

نایب رییس اول دوره های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : سیاست راهبردی آمریکا تداوم جنگ نیابتی در خاورمیانه و تشدید شعله های جنگ در این منطقه است و این سیاست واشنگتن تنها در راستای منافع سیاسی کاخ سفید نیست بلکه همسویی کامل با منافع اقتصادی آمریکا دارد تا با افزایش بیش از حد بهای نفت و استفاده از منابع نفتی خود بتواند کشورهای رقیب و مصرف کننده انرژی را زمین گیر کند.

نماینده مردم تهران در مجلس های چهارم، پنجم ، هفتم ، هشتم و نهم گفت : باید با تبیین و افشاگری این قبیل سیاست های آمریکا در جهان و نیز با رایزنی های گسترده در حوزه دیپلماسی ، جبهه ای از کشورهای اروپایی، روسیه، چین ، هند و ... را علیه سیاست های جنگ افروزانه آمریکا که عموما ماهیت اقتصادی دارد، تشکیل داد.

در ادامه این نشست که ضرورت برگزاری سیزدهمین کنگره این تشکل سیاسی در هفتم تیر ماه سال جاری از سوی باهنرعنوان شد هر یک از مسئولان کمیته های اجرایی کنگره نیز گزارشی در مورد عملکرد واحدهای استانی و اجرایی، خط مشی و برنامه دو سالانه ارایه دادند و درمورد اساسنامه ، مرامنامه و بیانیه پایانی کنگره هم بحث و تبادل نظر کردند.