مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که جریانش ۳۴ کرسی از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری علی دوای، استاندار میسان در انتخابات پارلمانی که محبوبیت مردمی دارد، اظهار داشت: علی دوای یکی از کاندیداهای نخست وزیری خواهد بود.

 

دوای دو دوره متوالی استاندار میسان بوده است، او به دلیل رفتارهای بسیار ساده و صمیمی‌اش، بازدیدهای متوالی، کمک به کارگران پروژه‌های استان و بر تن کردن لباس آبی‌ رنگ شبیه به لباس کارگران شهرداری مشهور است.

 

صدر یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی است که خواستار مبارزه با فساد دولتی است و از ائتلاف "سائرون" متشکل از حزب "الاستقامة" وابسته به جریان صدر و احزاب مدنی و چپ‌گرای دیگر از جمله حزب کمونیست حمایت می‌کند.

 

صدر روز سه‌شنبه از یارانش خواست جهت دور کردن مفسدان از قدرت در انتخابات آتی شرکت کنند.

 

۷۳۷۶ کاندیدا از ۳۲۰ حزب، ائتلاف و لیست در انتخابات آتی برای کسب کرسی‌های پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. کاندیداهای پیروز در این انتخابات در ادامه نخست وزیر را انتخاب خواهند کرد.

 

نامزدهای حزب الدعوة (نوری مالکی از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ و حیدر العبادی از سال ۲۰۱۴ تاکنون) سه دوره سمت نخست وزیری را در دست داشتند.