واحد   سکه خرید Buy فروش Sell
1   سکه یک بهار قدیم 1,920,000 1,970,000
1   سکه تصویر امام 2,030,000 2,080,000
1   سکه نیم بهار 960,000 1,000,000
1   سکه ربع بهار 550,000 598,000
1   سکه یک گرمی 350,000 370000
 
عیارهای مختلف طلا بازار ایران (تومان) بازار جهانی (دلار)
 
هر گرم 24 264,000 42.3
هر گرم 22 242,400 38.8
هر گرم 18 197,100 31.7
هر گرم 17 186,800 30
8.13 گرم 21.6* 1,924,900